top of page

Tomasz

Tomaszewski

Posiada stopień doktora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich

Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji Image Collection w

Waszyngtonie oraz American Society of Magazine Photographers. Zajmuje się fotografią prasową i publikował swoje zdjęcia zarówno w najważniejszych pismach polskich jak i w największych magazynach zagranicznych, między innymi w: Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time, Fortune, Vogue, Die Zeit, Elle. Wydał kilka książek autorskich: OSTATNI ­ Współcześni Żydzi Polscy (tekst Małgorzata Niezabitowska), W poszukiwaniu Ameryki (tekst Małgorzata

Niezabitowska), Cyganie Polscy, W Centrum, Niezwykła Hiszpania, Rzut Beretem, Zapewnia Się

Atmosferę Życzliwości oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych. Autor wielu

wystaw indywidualnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii,

Włoszech, Irlandii, Niemczech, Indonezji, na Madagaskarze i w Polsce. Jest laureatem polskich

oraz międzynarodowych nagród fotograficznych. Od dwudziestu pięciu lat współpracuje z

magazynem National Geographic, w którym opublikował 18. esejów fotograficznych, a od roku

1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech

i we Włoszech. www.tomasztomaszewski.com

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących fotografii, prosimy o kontakt z galerią.

male-Wietnam-Północny-T.Tomaszewski-
Tomasz-Tomaszewski-Rzeka_T.Tomaszewski
bottom of page