top of page

Janusz

Fogler

Janusz Fogler Studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat i habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Fotograf, wydawca, nauczyciel akademicki. Autor książek i albumów fotograficznych. Swoje kontakty z działalnością wydawniczą i dziennikarską rozpoczął na studiach od współpracy z harcerskim wydawnictwem „Horyzonty” i tygodnikiem „Polityka”. Przez piętnaście lat pracował jako redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, a w 1993 roku odkupił tę firmę od skarbu państwa. W latach 2002-2003 był prezesem CHZ Ars Polona*.* Sprawował teżfunkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Związku Polskich Artystów Fotografików, wiceprezesa Polskiej Izby Książki oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, w którym mieszka do dziś. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem ministra kultury, odpowiedzialnym za pierwszą fazę przygotowań do polskiego wystąpienia w 2000 roku w roli gościa honorowego na targach książki we Frankfurcie. Sekretarz generalny Ruchu Stu. Od 2005 do 2011 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Oficyny Wydawniczej AURIGA. Od czerwca 2009 roku dziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Od grudnia 2009 roku przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W 2008 roku otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.Wcześniej otrzymał honorową odznakę PTWK oraz S.A. ZAiKS, Medal Pamiątkowy PTWK za działalność na rzecz książki, Medal Pamiątkowy w uznaniu zasług dla S.A. ZAiKS oraz Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. W lutym 2011 roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk plastycznych, a 9 maja tego roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu OdrodzeniaPolski, a następnie Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2012 roku został wybrany na drugą kadencję dziekanem Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP, z którego w roku 2013 wyłonił się nowy Wydział Scenografii. W grudniu 2013 roku wybrano gorównież ponownie przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od maja 2014 roku pełni też funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Acta Poligraphica”. Zainteresowania: fotografia, (narty, tenis) orazwnuczka Zosia i Hiszpania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cen fotografii prosimy o kontakt z galerią.

Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
IMG_4649 kopia 64na96,59 cm
IMG_4421 kopia 67na75,37cm
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
4 85,33na64.
3 85,33na64
2 85,33na64.
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
IMG_6842 84,89na58,28cm
IMG_6768 84,98na63,69cm
IMG_6755 63,69na84,99cm
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
IMG_6500 61,41na46cm
9 85,31na64cm.
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
Janusz Fogler
bottom of page