top of page

JANUSZ FOGLER

Wybrane fotografie

FH7A2545
FH7A2530
FH7A2506
FH7A2497
FH7A2474
FH7A2374
FH7A2410
FH7A2420
FH7A2422
FH7A2428
FH7A2424
FH7A2433
FH7A2381
FH7A2378
FH7A2345
FH7A2357
FH7A2353
FH7A2340
FH7A2337
FH7A2255
FH7A2244 2
FH7A2286
FH7A2301
FH7A2236
FH7A2212
FH7A2216
FH7A2271
FH7A2279
FH7A2263
FH7A2200 2
FH7A2230
FH7A2170 1
FH7A2257
FH7A2211 2
FH7A2125
FH7A1977
FH7A1833 2
FH7A1826 2
FH7A1745
FH7A1772
4. FH7A2186 2
6. FH7A2218
7. FH7A2168 2
3. FH7A1854

Od ponad pół wieku fotografia określa sposób, w jaki pamiętamy i osądzamy ważne wydarzenia. „Jeden obraz wart jest tysiąca słów” – powtarzała przez lata Susan Sontag. Fotografię trafnie nazwała „ Chwilą obdarzoną przywilejem trwałości”. Dziś jednak wiele wskazuje na potrzebę odczytania na nowo rzeczywistości, która wyłania się z wszechobecnej cywilizacji obrazu. Fachowcy od komunikacji wizualnej wskazują na zacieranie się w epoce mediów elektronicznych granic pomiędzy dyscyplinami artystycznymi.
Rozwój sztuk wizualnych, a w szczególności powszechność internetu, czyni te spostrzeżenia wyjątkowo aktualnymi.
Po zbiór esejów Sontag sięgałem częściej niż po *Buszującego w zbożu *czy nawet mojego ukochanego *Lorda Jima*. Znam wiele książek o fotografii, dziesiątki sam wydałem w WAiF. Powracanie do lektury tej właśnie pracy spowodowane było i jest potrzebą przypominania sobie prawd podstawowych. Czasami – zwłaszcza ostatnio – powracam też chętnie do* Przygód plastycznych fotografii *Urszuli Czartoryskiej. Dwie stosunkowo stare książki wybrane z setek tytułów. Dla mnie wciąż ważne. W latach 80-tych odbyłem wiele podróży – głównie do Rosji, Francji i Niemiec – które mocno zaważyły na mojej twórczości. Po 1989 roku wyjechałem na dwa stypendia do USA, odbyłem też kilka ważnych, bo owocnych pod względem twórczym, podróży m.in. do Izraela, Japonii, Włoch, Hiszpanii, Hongkongu i na Tajwan. Oriana Fallaci mawiała: *Nie ma nic bardziej ryzykownego od dążenia do nadania życiu sensu. *I o tym właśnie próbuję opowiedzieć swoimi zdjęciami. Starałem się, by w moim przypadku nie chodziło jedynie o estetyczne i moralne problemy wynikające z wszechobecności cywilizacji obrazu.

 

Janusz Fogler Studia geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat i habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Fotograf, wydawca, nauczyciel akademicki. Autor książek i albumów fotograficznych. Swoje kontakty z działalnością wydawniczą i dziennikarską rozpoczął na studiach od współpracy z harcerskim wydawnictwem „Horyzonty” i tygodnikiem „Polityka”. Przez piętnaście lat pracował jako redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, a w 1993 roku odkupił tę firmę od skarbu państwa. W latach 2002-2003 był prezesem CHZ Ars Polona*.* Sprawował też
funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Związku Polskich Artystów Fotografików, wiceprezesa Polskiej Izby Książki oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, w którym mieszka do dziś. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem ministra kultury, odpowiedzialnym za pierwszą fazę przygotowań do polskiego wystąpienia w 2000 roku w roli gościa honorowego na targach książki we Frankfurcie. Sekretarz generalny Ruchu Stu. Od 2005 do 2011 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Oficyny Wydawniczej AURIGA. Od czerwca 2009 roku dziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Od grudnia 2009 roku przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W 2008 roku otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Wcześniej otrzymał honorową odznakę PTWK oraz S.A. ZAiKS, Medal Pamiątkowy PTWK za działalność na rzecz książki, Medal Pamiątkowy w uznaniu zasług dla S.A. ZAiKS oraz Złotą Odznakę Honorową Stowarzyszenia Księgarzy Polskich .
W lutym 2011 roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk plastycznych, a 9 maja tego roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, a następnie Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2012 roku został wybrany na drugą kadencję dziekanem Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP, z którego w roku 2013 wyłonił się nowy Wydział Scenografii. W grudniu 2013 roku wybrano go
również ponownie przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od maja 2014 roku pełni też funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Acta Poligraphica”. Zainteresowania: fotografia, (narty, tenis) oraz
wnuczka Zosia i Hiszpania.

bottom of page